Աղոթք առավոտյան…Աղոթեք ձեր փոքրիկների համար


Աղոթք առավոտյան

Գոհանում եմ Քեզանից,Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ.
Եվ օրհնում ու փառավորում Քո սուրբ անունը,
Որ պահեցիր այս գիշեր Քո անարժան ու մեղավոր ծառային Բոլոր վտանգներից ու փորձություններից,

Խաղաղությամբ հասցնելով Առավոտյան այս ժամին
Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու Քո ողորմության լույսը:
Ամեն:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *