Արդեն հայտնի են դպրոցական դասագրքերի գները ըստ դասարանների

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրամանով հաստատվել է դպրոցներում 2019-2020 ուսումնական տարվա դասագրքերի ներդրումների չափը՝ այսինքն թե որքան պետք է վճարեն աշակերտները՝ իրենց տրամադրվող յուրաքանչյուր դասագրքի դիմաց:

Ինչպես հայտնի է, անվճար են առաջինից չորրորդ դասարանցիների դասագրքերը: Մյուս դասարանների դասագրքերի վճարի չափերը հետեւյալն են.V դասարան Մայրենի` 400 դրամ Մաթեմատիկա` 400 դրամ Անգլերեն` 440 դրամ Գերմաներեն` 440 դրամ Ֆրանսերեն` 440 դրամ Տեխնոլոգիա` 280 դրամ Հայրենագիտություն` 360 դրամ Բնագիտություն` 460 դրամ Երաժշտություն` 470 դրամՀայոց եկեղեցու պատմություն` 300 դրամ      VI դասարանՄայրենի` 490 դրամ Ռուսաց լեզու` 380 դրամ Անգլերեն` 440 դրամ Գերմաներեն` 480 դրամ Ֆրանսերեն` 480 դրամնՄաթեմատիկա` 490 դրամ Աշխարհագրություն` 420 դրամ Համաշխարհային պատմություն` 400 դրամ Հայոց պատմություն` 390 դրամ Բնագիտություն` 380 դրամԻնֆորմատիկա` 400 դրամ Տեխնոլոգիա` 320 դրամ Երաժշտություն` 470 դրամՀայոց եկեղեցու պատմություն` 300 դրամ    VII դասարան Գրականություն` 440 դրամ Հայոց լեզու` 440 դրամ Ռուսաց լեզու` 470 դրամ Անգլերեն` 480 դրամ Գերմաներեն` 480 դրամ
Ֆրանսերեն` 480 դրամ Կենսաբանություն` 400 դրամ Հանրահաշիվ` 440 դրամ Երկրաչափություն` 440 դրամ Ֆիզիկա` 440 դրամ
Քիմիա` 330 դրամ Աշխարհագրություն` 350 դրամ Համաշխարհային պատմություն` 390 դրամ Հայոց պատմություն` 400 դրամ
Ինֆորմատիկա` 330 դրամ Տեխնոլոգիա` 330 դրամ Երաժշտություն` 350 դրամՀայոց եկեղեցու պատմություն` 300 դրամ

VIII դասարան Գրականություն` 460 դրամ Հայոց լեզու` 460 դրամ Ռուսաց լեզու` 420 դրամԱնգլերեն` 490 դրամ Գերմաներեն` 490 դրամ Ֆրանսերեն` 490 դրամ Հանրահաշիվ` 460 դրամ Երկրաչափություն` 460 դրամ Աշխարհագրություն` 410 դրամ
Ֆիզիկա` 360 դրամ Կենսաբանություն` 360 դրամ Քիմիա` 360 դրամՀամաշխարհային պատմություն` 420 դրամ Հայոց պատմություն` 410 դրամ Հասարակագիտություն` 380 դրամ ՆԶՊ` 330 դրամ Ինֆորմատիկա` 350 դրամ Հայոց եկեղեցու պատմություն` 300 դրամ          IX դասարան Գրականություն` 380 դրամ Հայոց լեզու` 420 դրամ Ռուսաց լեզու` 470 դրամ Անգլերեն` 460 դրամ Գերմաներեն` 490 դրամ Ֆրանսերեն` 490 դրամ Հանրահաշիվ` 390 դրամ Երկրաչափություն` 450 դրամ Աշխարհագրություն` 380 դրամ Ֆիզիկա` 450 դրամ Համաշխարհային պատմություն` 420 դրամ Հայոց պատմություն` 410 դրամ
Կենսաբանություն` 390 դրամ Քիմիա` 450 դրամ Հասարակագիտություն` 380 դրամԻնֆորմատիկա` 340 դրամ ՆԶՊ` 390 դրամ
Հայոց եկեղեցու պատմություն` 300 դրամ       X դասարան Հայ գրականություն` 400 դրամ Հայոց լեզու` 400 դրամ
Ռուսաց լեզու` 550 դրամ  Անգլերեն` 550 դրամ Գերմաներեն` 550 դրամ Ֆրանսերեն` 550 դրամ Հանրահաշիվ` 410 դրամ
Երկրաչափություն` 430 դրամ Ֆիզիկա` 490 դրամ Համաշխարհային պատմություն` 550 դրամ Հայոց պատմություն` 400 դրամ
Հասարակագիտություն` 400 դրամ Քիմիա` 550 դրամ Կենսաբանություն` 550 դրամ Ինֆորմատիկա` 320 դրամՆԶՊ` 330 դրամ
Աշխարհագրություն` 550 դրամ Հայոց եկեղեցու պատմություն` 350 դրամ     XI դասարանՀայ գրականություն` 400 դրամ
Հայոց լեզու` 400 դրամ Ռուսաց լեզու` 550 դրամ Անգլերեն` 550 դրամ Գերմաներեն` 550 դրամ Ֆրանսերեն` 550 դրամ Հանրահաշիվ` 390 դրամ Երկրաչափություն` 410 դրամ Ֆիզիկա` 490 դրամ Համաշխարհային պատմություն` 550 դրամ
Հայոց պատմություն` 400 դրամ Քիմիա` 550 դրամ Կենսաբանություն` 550 դրամ Հասարակագիտություն` 400 դրամ
Աշխարհագրություն` 550 դրամ Ինֆորմատիկա` 390 դրամ ՆԶՊ` 330 դրամՀայոց եկեղեցու պատմություն` 350 դրամ    XII դասարան  Հայ գրականություն` 400 դրամ Հայոց լեզու` 400 դրամ Ռուսաց լեզու` 530 դրամԱնգլերեն` 530 դրամ Գերմաներեն` 550 դրամ Ֆրանսերեն` 550 դրամ Հանրահաշիվ` 390 դրամ Երկրաչափություն` 410 դրամ Ֆիզիկա` 530 դրամ Պատմություն` 550 դրամ Հայոց պատմություն` 400 դրամ Քիմիա` 530 դրամ Կենսաբանություն` 530 դրամ Հասարակագիտություն` 400 դրամ  Ինֆորմատիկա` 330 դրամ   Աշխարհագրություն` 530 դրամ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *