ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԵՄ ՏԵՐ ԱՍՏՎԱԾ ԻՄ ԼՈՒՍԱՑՐԱԾ ԱՄԵՆ ՕՐՎԱ ՀԱՄԱՐ

Հայր մեր որ յերկինս ես,սուրբ եղիցի անուն քո.Եկեսցէ արքայութիւն քո.եղիցին կամք քո.որպէս յերկինս` եւ յերկրի.Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր.Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,որպէս եւ մեք թողումքմերոց պարտապանաց.

Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառքյաւիտեանս. Ամեն

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *