Աղոթիր առ Աստված և լուսաբացը կլինի բարի

Տէր, եւ զգործս ձեռաց մերոց յաջողեա ի մեզ:Ամէն:Մեր ձեռքի գործերը ուղղորդիր,Ով Տէր, եւ մեր ձեռքի գործերը յաջողիր.Ամէն Հայր մեր որ յերկինս ես,սուրբ եղիցի անուն քո.Եկեսցէ արքայութիւն քո.եղիցին կամք քո.որպէս յերկինս` եւ յերկրի.Զհաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր.Եւ թող մեզ զպարտիս մեր,

որպէս եւ մեք թողումք մերոց պարտապանաց.Եւ մի տանիր զմեզ ի փորձութիւն,այլ փրկեա զմեզ ի չարէն:Զի քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս.Ամեն

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *