Սրա մասին պետք է իմանա ՀՀ յուրաքանչյուր քաղաքացի..ՀՀ անձնագրային և վիզաների վարչությունը իրազեկում է այսուհետ…

ՀՀ ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչությունն իրազեկում է. «Անձնագրային և վիզաների վարչության, ինչպես նաև տարածքային անձնագրային ծառայությունների կողմից ծառայություններ մատուցելիս պետական տուրք չի գանձվում 1) հանրային ծառայությունների համարանիշ տրամադրելիս 2) 16 տարին չլրացած երեխաներին, ինչպես նաև փախստական ճանաչված անձանց հաշվառելիս 3) 16 տարին չլրացած երեխայի հաշվառման հասցեի վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրելիս 4) պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պահանջով հաշվառման հասցեի վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրելիս 5) անձնագրային տվյալների վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրելիս 6) հին նմուշի անձնագիրը 16 տարեկանը լրանալուց հետո 1-ին անգամ տրամադրելիս 7) հին նմուշի անձնագիրը անապահովության ընտանեկան նպաստ ստացող (30.1 բալ և ավելի) ընտանիքի անդամին տրամադրելիս 8) նույնականացման քարտը անապահովության ընտանեկան նպաստ ստացող (30.1 բալ և ավելի) ընտանիքի անդամին տրամադրելիս 9) նույնականացման քարտն առաջին անգամ տրամադրելիս, եթե 16 տարին լրանալուց հետո անձը չի ստացել ՀՀ քաղաքացու անձնագիր 10) հաշվառման հասցեի վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրելիս, երբ ա) դիմողը միայնակ կենսաթոշակառու է բ) դիմողը առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամ է. գ) դիմողը ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառվող անձ է 11) քաղաքացիության վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրելիս 12) ՀՀ քաղաքացիությունը դադարեցնելու վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրելիս 13) փախստականի կոնվենցիոն ճամփորդական փաստաթուղթ տրամադրելիս, 14) «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում օտարերկրյա քաղաքացիների կացության կարգավիճակը հավաստող փաստաթուղթ, ինչպես նաև ՀՀ մուտքի արտոնագիր տրամադրելիս»:

Նյութի աղբյուրը` YN.am

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *