ՆՈՐ ՕՐԵՆՔ..ՀՀ կառավարության որոշմամբ սահմանվել է ծերության նպաստի չափը…Այսուհետ յուրաքանչյուր 65 տարին լրանացած անձ…

«Պետական նպաստների մասին» գործող օրենքի համաձայն՝ պետական նպաստների տեսակներից է ծերության նպաստը։ Ծերության նպաստի իրավունք ունի կենսաթոշակ ստանալու իրավունք չունեցող անձը՝ 65 տարին լրանալու դեպքում: Ծերության նպաստի իրավունք ունեցող անձը նպաստ նշանակելու համար կարող է դիմել ցանկացած ժամանակ` իր հայեցողությամբ: Ծերության նպաստը նշանակվում է ցմահ:Ծերության նպաստը այդ նպաստի իրավունք ունեցող անձի գրավոր դիմումի հիման վրա նշանակում է տարածքային կենտրոնը՝ ըստ նպաստի իրավունք ունեցող անձի՝ Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության վայրի հասցեի (Հայաստանի Հանրապետության բնակչության պետական ռեգիստրում առկա):Դիմումին կից ներկայացվում են նպաստ նշանակելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը (տվյալները): Դիմումում ներառվող տվյալների կազմն ու բովանդակությունը, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Ծերության նպաստը նշանակվում է այդ նպաստի իրավունք տվող տարիքը (65 տարեկանը) լրանալու օրվանից, եթե նպաստ նշանակելու դիմումը ներկայացվել է այդ օրվանից հետո` երեք ամսվա ընթացքում:Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 1408-Ն որոշման համաձայն՝ ծերության նպաստի չափը կազմում է 25 500 ՀՀ դրամ։Իրավաբան.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *