ԲԱՐԻ ՈՒ ԽԱՂԱՂ ՕՐ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂՈԹՔՈՎ

Անսկ՛իզբդ Աստված, սու՛րբդ սրբոց,որ Քո Միածին Որդուն առաքեցիր բժշկելու մեր հոգիների ու մարմինների ախտերը,

առաքի՛ր Քո Սուրբ Հոգուն և մաքրիր Քո ծառային և ազատի՛ր բոլոր մեղքերից, քանզի ողորմած ես և գթած:Եվ քեզ՝ Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն,Փառք հավիտյանս հավիտենից:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *