Ամեն օր պարտադիր 2 հատ մեխակ եմ ծամում…սա իմանալուց հետո չգիտեմ ինչպես շնորհակալություն հայտնեմ բժշկիս

Ամեն օր պարտադիր 2 հատ մեխակ եմ ծամում․․․ ՍԱ իման ալուց հետո չգիտեմ,

թե ինչպես շնոր հակալ լինեմ բժշկիս։Մեխակն իր բուժիչ հատկությունների շնորհիվ լայն կիրառում ունի բժշկության մեջ։ Այս անուշաբույր համեմունքը կարող է բուժել բազմաթիվ հիվանդություններ՝ ունիկալ բաղադրության շնորհիվ։

Մե խակի մեջ պարունակվում է պրովիտամին А, В խմբի վիտամին ներ, С վիտամին ներ, օմեգա 3, եթերային յուղեր և այլ միներալներ։Բժիշկ-նատուրոպատն ինձ խորհուրդ տվեց ամեն օր չոր մեխակ ծամել՝ քրոնիկ անգինայից ազատ վելու համար։ Մեխակն ուղղա կի փրկեց ինձ հիվանդությունից։Կարծես հրաշք լինել․ սարսափելի ֆարի նգիտը, որն արդեն սովո րական էր դարձել, վեր ջապես անհետացավ։Մեխա կն ունի նաև այլ հատկություններ։

1․ Այն ազատում է պարազիտներից Դրա համար պետք է ուտելուց առաջ մի քանի հատ մեխակ ծամել և կուլ տալ՝ օրական 2 անգամ։ Սա ուժեղ պրոֆիլակտիկ միջոց է, եթե պարազիտներ չկան, իսկ եթե կան, օրգա նիզմը լիարժեք կմաք րվի պարազիտներից 2-3 օր անց։

Ճիճու ներն ու պարազիտ ները, նաև մյուս վնասակար միկրոօրգանիզմները վախենում են մեխակից 2․ Բերանի խոռոճի համար…Եթե ամեն օր մի քանի հատ մեխակ ծամեք, կարող եք մոռանալ ստոմատիտի, պարոդոնտոզի, լնդերի բորբոքումների մասին։

Մե խակի մեջ պարունա կվող եթերային յուղերը կազ ատեն բերա նի տհաճ հոտից և թույլ չեն տա, որ այն նորից վերա դառնա։ Այս բնա կան միջոցն ավելի արդյունավետ և անվտանգ է, քան բեր անի հատուկ ողո ղիչները,սակայն ի տաբերություն դրանց՝ կոպեկ ներ արժե։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *