Ռուբլու փոխարժեքը րոպեներ առաջ հասավ․․Այ քեզ փոփոխություն․․․․․Այս ինչ է կատարվում փոխարժեքի շուկայում․․․

ՀՀ բանկերի կողմից սահմանված ՀՀ դրամի փոխարժեքները հոկտեմբերի 29-ի ժամը 10:50-ի դրությամբ հետևյալն են. Անկանխիկ Անկանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք` 392.00 դրամ ,վաճառքի

ամենացածր փոխարժեք՝ 396.50 դրամ : Անկանխիկ Եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 387.00 դրամ և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 397.00 դրամ :

Անկանխիկ Ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 6.25 դրամ , իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 6.55 դրամ : Կանխիկ Կանխիկ ԱՄՆ դոլարի առքի ամենաբարձր փոխարժեք`

398.00 դրամ , վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 402.00 դրամ :Կանխիկ եվրոյի առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝

390.00 դրամ և վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 400.00 դրամ : Կանխիկ ռուբլու առքի ամենաբարձր փոխարժեք՝ 6.20 դրամ, իսկ վաճառքի ամենացածր փոխարժեք՝ 6.50 դրամ :